Whitening Milk Lotion Baby Powder

Whitening Milk Lotion Baby Powder

Regular price ₱260.00 Sale

Whitening Milk Lotion
is a powdery scent leaving you feeling fresh all day.